Seguiu-nos a:

Facebook Layar

Inici> Llistat de notícies> Diccionari de l'emprenedor

Diccionari de l'emprenedor

14 des 2012

 

Actiu: Els actius d'una empresa són "aquells béns materials (equips, immobles, màquines, etc.)  e immaterials (patents, marca, etc.). Que té per al normal desenvolupament de la seva activitat", assenyala Glòria Montes, professora de direcció financera de l'EOI. Quan l'empresa ja està en marxa, a part de béns, també té drets de cobrament (sempre que vengui a crèdit). Els actius o inversions poden ser de curt o llarg termini.
 
Cash-flow: "O flux de caixa, és la sang de l'empresa. Són els diners en efectiu. És la liquiditat ", afirma Vicente Pardo, de Grup Capital Assessors. "Se sol parlar del quadre de cash-flow, que ha de reflectir els cobraments i els pagaments. Això, ben organitzat amb temps, evita tenir problemes”.
 
Compte d'explotació: És el resultat de l'activitat de confrontar els ingressos menys les despeses. "Hi ha un compte d'explotació analític, on, d'una banda, s'analitzen ingressos i despeses operatives, que són els propis de l'activitat (per exemple, si arreglem cotxes, serien els ingressos que provenen d'arreglar cotxes i les despeses en què s'incorren, inclòs el personal, materials, aprovisionaments i despeses generals). 
 
Matalàs de tresoreria: És un recurs molt important, sobretot, a l 'inici de l'activitat. "L'emprenedor ha de calcular una sèrie de dies, de mesos, que serveixin de garantia si no es ven i, per tant, no es cobra, o de vendre, però es cobri tard o malament, o des del punt de vista de una caiguda de les expectatives de l'activitat de l'empresa i que permeti seguir treballant i cobrint costos. Per l'experiència, un emprenedor que comença hauria de tenir un matalàs d' entre 18 i 20 mesos. I aquest matalàs hauria de tenir cobert, com a mínim, totes les despeses fixes o costos fixos ordinaris (lloguer mensual, nòmines, subministraments, etc.). ", Destaca Pardo.
 

Seguiu-nos a:

Facebook
Mollet Impulsa, SL
Plaça Major, 1 - 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) - Tel. 93 570 87 51