Seguiu-nos a:

Facebook Layar

Inici> Llistat de notícies> Promoure l ' emprenedoría

Promoure l ' emprenedoría

29 gen 2013

 

 
Les ordenances fiscals per aquest any 2013 aprovades per l'Ajuntament de Mollet preveuen bonificacions per a la creació d'ocupació a empreses i emprenedors i avantatges per a la creació d'activitats i instal · lacions dins l'àmbit de la integració social.
 
S'aplicarà una taxa reduïda del 75% per a les activitats i instal · lacions quals estigui inclòs en l'àmbit del desenvolupament del treball social i / o que promoguin la reinserció social sempre que justifiquin haver formalitzat contracte laboral a un nombre de treballadors entre 3 i 10 en el termini dels 30 dies posteriors a l'inici de l'activitat.
 
Es bonificarà en un 50 per 100 de l'import de la taxa per l'obertura de noves activitats a aquelles persones que presentin el certificat de viabilitat del seu projecte empresarial emès per EMFO o bé a aquelles persones que acreditin estar en situació d'atur, mitjançant certificat emès per l'Oficina de treball de la Generalitat de Catalunya, així com aquelles empreses que disposin del certificat del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea EMAS, d'acord amb el que determina la disposició Addicional sisena de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les  activitats.

Seguiu-nos a:

Facebook
Mollet Impulsa, SL
Plaça Major, 1 - 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) - Tel. 93 570 87 51