Seguiu-nos a:

Facebook Layar

Inici> Llistat de notícies> El govern dona llum verd a la nova llei de comerç, serveis i firas.

El govern dona llum verd a la nova llei de comerç, serveis i firas.

17 set 2013

 
 
El Govern, a proposta Departament d’Empresa i Ocupació, ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires. Amb aquest acord, s'autoritza al Departament a redactar el text d'aquesta nova llei, amb la finalitat de regular el model comercial català per al pròxim decenni. En aquest sentit, la nova llei ha d'integrar en un únic text normatiu la legislació en matèria de comerç, serveis i fires, actualment dispersa en quatre blocs normatius diferents (accés a l’activitat, modalitats de venda, activitats de promoció de vendes, pràctiques prohibides, horaris comercials, equipaments comercials i activitats firals).
 
Amb el nou text, el Govern haurà de tenir en compte l’evolució que ha experimentat el comerç i farà una previsió de futur per tal de configurar un nou marc normatiu unificat i adaptat a les noves necessitats i als nous entorns.  L’objectiu de la iniciativa és garantir la consolidació i la projecció de cara al futur d’aquest model d’èxit que ha estat i  és el model català de comerç. També vol avançar en la simplificació administrativa suprimint les càrregues innecessàries i incrementar la seguretat jurídica de les empreses mitjançant la clarificació dels diferents conceptes que configuren l’ordenació del comerç i els serveis. 
 
Aquesta iniciativa legislativa derogarà i substituirà les següents normes: el Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre; la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials; el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials; la Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals; i el recentment aprovat Decret llei 4/2012, de 30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció. També ha de ser objecte d’aquesta compilació la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, que, tot i no mantenir la seva vigència en l’àmbit de consum, preveu determinades infraccions en matèria de comerç interior.
 

Seguiu-nos a:

Facebook
Mollet Impulsa, SL
Plaça Major, 1 - 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) - Tel. 93 570 87 51