Seguiu-nos a:

Facebook Layar

Inici> Llistat de notícies> Crear una Cooperativa, procediment exprès

Crear una Cooperativa, procediment exprès

29 gen 2016

Procediment Exprés:
 
Si voleu crear una cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris d’una manera àgil i ràpida, podeu fer-ho a través del Procediment Exprés. Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s’han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya.
 
1. Sol·licitud de certificació negativa de denominació
2. Redacció dels estatuts Procediment Exprés
3. Celebració de l'assemblea constitutiva
4. Escriptura pública de constitució
5. Sol·licitud del CIF
6. Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
7. Inscripció al Registre de Cooperatives Procediment Exprés
8. Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques
9. Alta a la Seguretat Social

Seguiu-nos a:

Facebook
Mollet Impulsa, SL
Plaça Major, 1 - 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) - Tel. 93 570 87 51